Slovník pojmů

Oblast mobilní komunikace a podobné.

Auto Sleep - Automatický spánek.  Telefon se každý den vypne v nastavenou dobu.

Auto Wake - Automaticky se budit. Telefon se každý den zapne v nastavenou dobu.

BTS - Base Transceiver Station (základnová rádiová stanice) zajišťující spojení s mobilním telefonem.

CB -  Cell Broadcast (vysílací buňka) zprávy max. délka 93 znaků. V ČR se využívají například pro lokální zprávy, dopravní situace anebo pro zjištění polohy. Dříve CB používal jen Paegas (T-Mobile), ale dnes je používá pouze O2. Jedná se o dva kanály: 050 (místní informace, názvy, reklamy) a 471 (Cell ID - číslo buňky a LAC). Dříve fungovala vyjímečně i 030 - doprava.

CT0 - Radiový standard typ 0 pro analogové bezdrátové telofony pocházející z USA používaný cca od roku 1981. Pracuje na frekvenci 30-40MHz. V současné době se používá jen zřídka kdy.

CT1 -Radiový standard typ 1 pro analogové bezdrátové telofony pocházející z USA. Pracuje na frekvenci 914-959MHz. V současné době používaný standard u jednodušších a levnějších typů bezdrátových telefonů.

CT2 -Radiový standard typ 2 pro analogové bezdrátové telofony pocházející z Evropy používaný od roku 1990. Pracuje na frekvenci 964-868MHz. V současné době se již vůbec nepoužívá a ani se jeho budoucí použití neočekává.

DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication (Evropská digitální bezdrátová komunikace). Digitální bezdrátová technologie užívaná pro telefony bez kabelu, propojující sluchátko se základnou.

EDGE - Enhanced Data Rates for GSM Evolution (urychlené datové sazby pro vývoj GSM nebo vylepšená propustnost pro globální vývoj - jinak slovo edge znamená Ostří). Je dalším vývojovým stupněm v technologii GSM po zavedení datových přenosů pomocí GPRS. Podrobnosti připravuji do samostatného datového článku.

Firmware -  Ovládací program do (nejen) mobilního telefonu, systém, v kterém celý telefon pracuje. Firmware se dá přepsat jiným např. novým firmwarem, které vydává výrobce. Nové firmwary většinou opravují chyby minulých firmwarů, zrychlují telefon, popř. přidají malou novou funkci.

Flip-down - Malá vyklápěcí nožička nahrazující mikrofon, použito u Sony CMD-Z1.

GPRS -  General Packet Radio Service (rádiový přenos datových paketů). Mobilní datová služba je označována jako 2.5 generace. Podrobnosti připravuji do samostatného datového článku.

GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci původně však francouzsky „Groupe Spécial Mobile“, je nejpopulárnější standard pro mobilní telefony 2. generace.

Hands-free - Volné ruce. Označováno je takové zařízení, které umožňuje telefonovat mobilním telefonem takovým způsobem, aby měl telefonující volné ruce.

Hardware - Označuje veškeré fyzicky existující vybavení (nejen) mobilního telefonu, na rozdíl od dat a software. Jedná se například o elektronické součástky, které jsou na základové desce.

IMEI -  International Mobile Equipment Identity (Mezinárodní mobilní inventární číslo). Na všech mobilních telefonech lze vyvolat kódem *#06# nebo ho najdete pod baterií mobilu. Patnáctimístné číslo IMEI: TAC - Type Approval Code - kód schváleného typu (6 číslic z toho první dvě jsou kód země), FAC - Final Assembly Code - závěrečný montážní kód (2 číslice - kód výrobce), SNR - Serial Number - sériové číslo (6 číslic - sériové číslo telefonu), SP - Spare - náhradní (1 číslice) většinou nula.

Jog-dial - Jedná se o kolečko nahrazující klávesy pro pohyb, posun v menu, v seznamu atd. včetně možnosti potvrzení funkce stiskem onoho otáčecího knoflíku. Používáno u telefonů Sony.

LAC -  Location Area Code (místní územní kód).

LED - Light-emitting diode (dioda vysílací světlo). Elektronický zdroj světla.

Li-Ion - Lithiumiontová baterie, která se využívá pro napájení bezdrátových komunikačních zařízení. Baterie Li-Ion jsou lehčí než baterie starších typů, mají poměrně dlouhou životnost a nevyžadují kompletní vybití, takže je možné nabíjet je kdykoli.

MSC - Mobile (services) Switching Center (mobilní zprostředkovací centrála). Používá se pro označení ústředny mobilní telefonní sítě, která řídí provoz v mobilní síti a spojuje jednotlivé účastníky. V mobilní síti jich bývá většinou několik.

NiCd - Niklkadmiová baterie je trvanlivá dobíjecí baterie, která zpravidla vydrží 700 cyklů (nabití a vybití). Pokud baterie není před dobíjením úplně vybita, může se projevit tzv. paměťový efekt, který zkracuje její životnost.

NiMH - Niklmetalhydridová baterie je akumulátorová baterie, která pojme větší množství energie než baterie NiCd a u níž se v menší míře projevuje paměťový efekt (nutnost kompletního vybití baterie pro zabránění zkrácení životnosti). Zpravidla je dražší než baterie NiCd.

NMT - Nordic Mobile Telephony (Severská mobilní síť), standard pro mobilní telefony 1. generace. Standard NMT byl definován počátkem 80. let ze strany telekomunikačních úřadů pro vybudování telekomunikačního systému ve Skandinavii. Pracuje ve frekvenčním pásmu 450 MHz. Síť NMT ve srovnání se sítí GSM má menší kapacitu, ale nižší náklady na vybudování. Volající se však musí smířit s nižší kvalitou přenosu i menším počtem možných služeb. Přenos hlasu navíc není kódován jako je tomu u sítí GSM a jde odposlouchávat i klasickým rádiem.  V ČR používal tuto síť EuroTel (O2) s předvolbou 601, od roku 12.9. 1991 - 30.6. 2006.

Paměťový efekt - Může se vyskytnout u NiCd baterií. Ty mají, zjednodušeně řečeno, „paměť“ a proto by před nabíjením měly být zcela vybité. Pokud tato podmínka není dodržena, vypadá to, jako by si akumulátor „pamatoval“ potřebnou energii. S časem klesá kapacita akumulátoru, což se projevuje rychlejším vybíjením během práce. U lithium-iontových akumulátorů tento efekt nenastává.

PIN - Personal identificationn number (osobní identifikační číslo). Jedná se o jedinečný identifikátor, pomocí kterého je možné se autorizovat např. platební karty, mobilní telefony, vstupní kódy apod. Slouží k přístupu k běžným funkcím telefonu.

PIN2 - Personal identificationn number 2 (osobní identifikační číslo 2). Chrání pevnou volbu telefonního seznamu.

Plug-in - Z anglického slovesa zasunout - protože tyto SIM karty se zasunují do malého rámečku, většinou pod baterií mobilu.

SIM - Subscriber identity module (účastnická identifikační karta). Dříve se používali velké SIM karty (Standard), dnes již jen malé, tzv. plug-in.

SMS - Short Message Service (krátka textová zpráva) umožňuje přenos krátkých textových odkazů mezi mobilními telefony, v jedné SMS je možné poslat maximálně 160 znaků.

Swap - Výměna.  Úložiště dat používané pro realizaci virtuální paměti. Telefon nemá vlastní paměť na telefonní čísla, umí je však kopírovat přes jakousi mezipaměť.

TDMA - Time Division Multiple Access (mnohonásobný přístup s časovým dělením). Technologie pro přenos více hovorů v sítích GSM. Jedna přenosová frekvence je sdílena pro přenos více hovorů na základě časového rozlišení. Každý z mobilních telefonů, které sdílejí danou frekvenci, má vyhrazený určitý krátký časový úsek, po který na dané frekvenci vysílá nebo přijímá. Dochází tak k velmi rychlému střídání jednotlivých telefonů. Řetězec krátkých časových úseků vytváří přenosový kanál, tzv. timeslot, na kterém probíhá komunikace mezi telefonem a základnovou stanicí mobilní sítě.

UMTS - Universal Mobile Telecommunication System (univerzální mobilní telekomunikační systém). Datová síť 3. generace mobilních služeb. Reálná maximální dosažitelná rychlost je 384 kbps pro statické, nebo velmi pomalu se pohybující objekty a 144 kbps pro rychle se pohybující objekty.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum